کسب و کار

همزیستی با کرونا

Posted on
همزیستی با کرونا
همزیستی با کرونا یا مرگ حتمی. کسب و کارها باید برای همزیستی با کرونا آماده شوند و گرنه، مرگشان حتمی است. پزشکان و محققان در ایران و سراسر جهان در تلاش‌اند تا دارویی برای درمان یا پیشگیری از کرونا کشف کنند، اما چه کسی برای نجات کسب و کارها به دنبال دارو است؟ سازمان‌های بزرگ و مشاوران معتبر دنیا برای تسهیل در گذر از این بحران، حجم زیادی از اطلاعات و توصیه ها را با [...]
معرفی سایت

شبکه مشاوران مدیریت شاپرک

Posted on
مشاوران مدیریت شاپرک
پلتفرم مشاوران مدیریت شاپرک. اگر در زمینه کسب وکار، به دنبال جدیدترین مقالات از شرکتهای معروف دنیا هستید، پیشنهاد میکنم به وبسایت مشاوران مدیریت شاپرک حتما سربزنید. شبکه مشاوران مدیریت شاپرک به عنوان اولین پلت‌فرم ارائه خدمات مشاوره در ایران در سال ۱۳۹۷ شروع به کار نمود. صنعت مشاوره مدیریت در ایران بسیار دست نخورده است و جای رشد بالایی دارد و مشاوران می توانند تاثیر بسیار زیادی در آینده کسب و کارها در ایران [...]