امنیت اطلاعات

جعل دامنه شاپرک

Posted on
جعل دامنه شاپرک
کلاه برداری از طریق جعل دامنه شاپرک با تغییر در حرف r جعل دامنه شاپرک جهت سرقت اطلاعات را فیشینگ می نامند. حال چگونه اطلاعات بانکی سرقت می شود؟ میدانیم یکی از راه های پرداخت پول در فروشگاه های اینترنتی، اتصال به دامنه شاپرک (درگاه شاپرک) می باشد. یک اتصال نا امن و نامعتبر میتواند باعث فاش شدن شماره کارت بانکی شما به همراه رمز دوم آن شود. کلاه برداران اینترنتی با هدایت کردن شما [...]