همزیستی با کرونا

همزیستی با کرونا یا مرگ حتمی. کسب و کارها باید برای همزیستی با کرونا آماده شوند و گرنه، مرگشان حتمی است. پزشکان و محققان در ایران و سراسر جهان در تلاش‌اند تا دارویی برای درمان یا پیشگیری از کرونا کشف کنند، اما چه کسی برای نجات کسب و کارها به دنبال دارو است؟ سازمان‌های بزرگ و مشاوران معتبر دنیا برای تسهیل در گذر از این بحران، حجم زیادی از اطلاعات و توصیه ها را با [...]